Vyberte stranu

Best Inside

poradenstvo pre podniky a organizácie

KURZ: Sociálne siete 2024

Tento kurz online marketingu je pre začiatočníkov a ľudí so strednými znalosťami, ktorí sa chcú zdokonaliť v online marketingu a riadení sociálnych médií. Kurz zahŕňa širokú škálu tém a zdieľa praktické skúsenosti, ktoré vám pomôžu efektívne využiť sociálne média a dosiahnuť vaše ciele. Sociálne siete sú v roku 2024 kľúčové pre rozvoj podnikania. Sú dôležitým nástrojom pre firmy aj jednotlivcov na budovanie značky, získavanie zákazníkov a šírenie obsahu. Aby sme využili ich potenciál, je dôležité mať aktuálne vedomosti a overené informácie. Veríme, že po absolvovaní tohto kurzu budete mať pevné základy pre úspešné používanie sociálnych médií!

HARMONOGRAM

1. Využitie sociálnych médií pre budovanie značky
Prvá časť kurzu sa zameriava na proces budovania značky a tvorbu „lovebrandov“. Pre efektívne riadenie sociálnych médií je dôležité pochopiť základy budovania silnej značky a to, čo robí značku atraktívnou a nezabudnuteľnou.
2. Nastavenie reklamných účtov
Druhá časť kurzu sa zaoberá nástrojmi a technickými aspektmi, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne riadenie sociálnych médií. Hlavným bodom tejto časti je nastavenie Business Managera, prepojenie stránok a dôležitých technických nastavení sociálnych médií.
3. Efektívne stratégie marketingu v roku 2024
Tretia časť kurzu sa sústredí na marketingové stratégie pre sociálne médiá. Poskytuje komplexný pohľad na rôzne marketingové kanály, ktoré môžu byť použité na budovanie značky, zvyšovanie povedomia a získavanie zákazníkov.
4. Platené reklamné kampane
Štvrtá časť sa zaoberá platenými reklamnými kampaňami na sociálnych médiách. Poskytuje hlboký a podrobný pohľad na proces plánovania, vytvárania a správy platených reklamných kampaní.
5. Správa výkonnosti
Piata časť kurzu sa zameriava na správu výkonnosti sociálnych médií a proces hodnotenia úspešnosti marketingových aktivít. Súčasťou je aj remarketing a optimalizácia reklamných kampaní.
6. Využitie umelej inteligencie v online marketingu
Posledná kapitola sa zameriava na novú éru v online marketingu – využitie umelej inteligencie. Poskytuje prehľad o tom, ako AI môže byť využitá na personalizáciu obsahu, automatizáciu marketingových procesov a zlepšenie efektivity kampaní na sociálnych médiách.

CENA: 899€

TERMÍNY

5-7 Jún 2024, 12-14 Jún 2024, 19-21 Jún 2024, 26-28 Jún 2024, 3-5 Júl 2024, 10-12 Júl 2024, 17-19 Júl 2024, 24-26 Júl 2024