Vyberte stranu

Best Inside

poradenstvo pre podniky a organizácie

Stratégia ako liek na konkurenciu

Pomôžeme vám zorientovať sa, kde je pomyselný sever. Povieme vám, kde sa vaša spoločnosť nachádza vo vzťahu k priamym konkurentom, dodávateľom, odberateľom či zákazníkom. Pomôžeme vám pochopiť, na akom trhu sa naozaj nachádzate, či si zákazníci naozaj kupujú to, čo si vy myslíte, že predávate a čo je konkurenčným riešením v očiach kupujúcich. Pomôžeme vám pochopiť, akú finančnú, psychologickú a strategickú hodnotu pre klientov vytvárate a koľko si za ňu môžete vypýtať. Navrhneme, ako upraviť váš biznis model, ktoré sú jeho kľúčové miesta, prednosti a slabiny. Pomôžeme vám vytvoriť odolnejšiu a konkurencieschopnejšiu firmu.

Testovanie nových biznis príležitostí

Pomôžeme vám generovať podnikateľské nápady – biznis modely, produkty, služby – a vybrať z nich tie, ktoré budú mať najväčšiu šancu presadiť sa. Navrhneme a zrealizujeme pre vás testovanie týchto nápadov na trhu v podobe prototypu alebo tzv. minimal viable product. Teda ešte predtým, ako do ich vývoja vložíte veľa peňazí a času. Používame techniky a postupy skryté za pojmami ako design thinking, lean startup alebo job-to-be-done; veľa testujeme a pýtame sa zákazníkov.

Zákaznícke cesty

Pomôžeme vám pochopiť, ako rozmýšľajú a konajú vaši súčasní zákazníci. Pomôžeme nájsť nových. Zanalyzujeme cestu zákazníka, nájdeme na nej miesta, kde sa láme ich vzťah k vašej firme, produktom a službám. A navrhneme, ako tieto miesta posilniť a zlepšiť.

Marketingové audity a kampane

Pre našich klientov realizujeme obchodné a marketingové audity, nastavujeme predajné stratégie. Vytvárame a implementujeme kreatívne marketingové kampane, ktoré sú súčasťou dlhodobej komunikačnej stratégie firmy. Využívame pri tom sociálne siete, platené formy reklamy, zbierame leady a snažíme sa budovať lojalitu zákazníkov. Zastrešujeme tvorbu pútavých webov a jednotlivé technické elementy, vrátane programovania a SEO. Pri nastavovaní reklamných kampaní sa opierame o kreatívne postupy, psychológiu predaja a dátovú analýzu.

Dobre nastavené procesy

Zanalyzujeme procesy vo vašej organizácii a nájdeme možné úspory financií, času a práce. Navrhneme zjednodušenie postupov a procesov, nájdeme miesta, kde to škrípe. Vieme sa pozrieť na celkové procesy v organizácii, ale aj na jednotlivé oblasti a agendy. Samosprávam pomáhame vytvoriť klientske pracoviská, podnikom odstrániť duplicity a kompetenčné nejasnosti.

Kompetentní a motivovaní zamestnanci

Veríme, že riadenie ľudských zdrojov má v zásade štyri základné úlohy. 1. Zabezpečiť organizácii kompetentných (teda schopných a skúsených) zamestnancov. 2. Postarať sa, aby boli dostatočne finančne a nefinančne motivovaní. 3. Vytvoriť im prostredie, v ktorom sa ich kvality a motivácia môžu prejaviť. 4. Celé to zadministrovať. Bohužiaľ, často vidíme, že riadenia ľudských zdrojov sa stráca v navzájom nesúvisiacich systémoch a čiastkových úlohách, ktorým chýba prepojenie. Pomáhame preto podnikom nastaviť stratégiu riadenia ľudských zdrojov, opretú o biznis stratégiu, ktorá jasne odpovedá na otázky, akých zamestnancov organizácia potrebuje, odkiaľ ich zoberie, ako ich vychová, ako ich bude hodnotiť a odmeňovať a ako to celé bude merať. A na základe toho pomáhame rozvíjať jednotlivé prvky reťaze.